M100-3000 DNA Ladder

Index Size
MR17 100 lanes

Product Features

Wzorzec masy molekularnej DNA specjalnie zaprojektowany do określania wielkości produktów PCR i fragmentów dsDNA w zakresie od 100 do 3000 pz. M100-3000 jest starannie dobraną mieszaniną oczyszczonych, tępo zakończonych produktów PCR. Marker zawiera fragmenty, tworzące przejrzystą drabinkę, w skład której wchodzą dwa prążki o zwiększonej intensywności, służące jako punkty odniesienia. Do każdego markera dołączony jest roztwór do nanoszenia DNA (6x Green).

  

Zalety

- Pozwala precyzyjnie określić wielkości małych, jak i stosunkowo dużych fragmentów DNA.

- Zawiera dwa prążki o zwiększonej intensywności (500 pz, 1000 pz).

- Po rozdziale elektroforetycznym otrzymujemy ostre prążki.

- Żele mogą być barwione bromkiem etydyny, SYBR Green lub SYBR Gold.

 

Zawartość

- marker DNA M100-3000 (500 µl)

- roztwór do nanoszenia próbek DNA na żel 6x Green (500 µl)

 

Długości fragmentów (pz):

3000, 2000, 1500, 1200, 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100

 

Bufor do przechowywania

10 mM Tris-HCl (pH 7,6), 1 mM EDTA.

 

6x Green - roztwór do nanoszenia DNA (dołączany do markera)

20 mM Tris-HCl (pH 7,6), 60 mM EDTA, 0,15% orange G, 0,03% cyjanol ksylenu FF oraz 15% Ficoll® 400.

 

Nakładanie
- dla uzyskania najlepszego efektu należy nałożyć ok. 10 µl markera na studzienkę

- należy zmieszać 1 objętość roztworu do nanoszenia DNA (6x Green) z 5 objętościami próbki DNA

 

Kontrola jakości

- testowany w różnych żelach agarozowych i poliakrylamidowych

- brak nukleaz potwierdzony w odpowiednich testach

 

Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze pokojowej lub +4°C. Dłuższe przechowywanie w temp. -20°C.

 

 


Manufacturer: BLIRT S.A.